AURA® Tools GmbH
Raiffeisenstraße 8
D-35236 Breidenbach

Telefón:+49 (0) 6465 9111 94-0
Fax:+49 (0) 6465 9111 94-29
E-mail:kontakt@aura-tools.de

Výkonný riaditeľ:Markus Künkler
Miesto jurisdikcie:Marburg
Register spoločností:Marburg HRB 8260
DIČ:DE 361300378
Online obsah

AURA Tools GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, kompletnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií.

Nároky za zodpovednosť voči spoločnosti AURA Tools GmbH, ktoré sa vzťahujú na poškodenie materiálov alebo poškodenie nehmotnej povahy spôsobené použitím alebo nepoužitím tu prezentovaných informácií alebo použitím chybných a nekompletných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ nešlo zo strany spoločnosti AURA Tools GmbH preukázateľne o zámernú alebo hrubo zanedbateľnú chybu.

Všetky ponuky sú nezáväzné.

AURA Tools GmbH si vyhradzuje právo na zmenu niektorých častí stránok alebo celý obsah webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia pridaním alebo vymazaním obsahu, zmeny môžu byť dočasné alebo trvalé.

Súkromie

Využívanie našej služby je založené len na základných osobných alebo firemných údajoch. Tie zahrňujú:

 • meno užívateľa
 • heslo
 • oslovenie
 • krstné meno
 • priezvisko
 • spoločnosť
 • adresa
 • telefón
 • e-mailová adresa

Ak navštívite webovú stránku AURA, server dočasne ukladá vaše užívateľské informácie do protokolového súboru. Nasledujúce údaje budú uložené až do automatického vymazania:

 • IP-adresa
 • dátum a čas
 • názov a URL požadovaných údajov
 • objem prenesených dát
 • údaj či bolo sťahovanie úspešné
 • údaje identifikujúce používaný webový prehliadač a operačný systém
 • webová stránka, z ktorej bol uskutočnený prístup
 • názov vášho poskytovateľa internetu

Spracovávanie týchto údajov je za účelom umožnenia využívania tejto webovej stránky (nastavenie pripojenia), kvôli bezpečnosti systému, technickej administrácie sieťovej infraštruktúry a pre optimalizáciu našich internetových služieb.

Okrem vyššie uvedených osobných informácií pre autorizáciu užívateľa a rovnako aj pre ponuky budú vyžadované osobné informácie - akými je stanovenie alebo priradenie zliav a konsignačných skladov.

Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a slúžia len na vnútorné rozdelenie zákazníckych údajov.

Online platforma (OS platforma) pre alternatívne riešenie sporov

Ako prevádzkovateľ internetového obchodu sme povinní vás informovať o platforme Európskej komisie pre riešenie sporov vzniknutých pri prevádzke internetového obchodu. Dostanete sa k nej použitím nasledujúcej internetovej adresy: EU Online-Plattform.