AURA® Tools GmbH
Raiffeisenstraße 8
D-35236 Breidenbach

Telefon:+49 (0) 6465 9111 94-0
Fax:+49 (0) 6465 9111 94-29
E-Mail:kontakt@aura-tools.de

Dyrektor:Markus Künkler
Jurysdykcja prawna / Miejsce wykonania:Marburg
Rejestr handlowy:Marburg HRB 8260
NIP:DE 361300378
Zawartość ofert online
AURA Tools GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność czy jakość zamieszczanych informacji. Również za szkody mające charakter materialny lub niematerialny powstałe w wyniku korzystania z prezentowanych informacji, z wykluczeniem szkód powstałych w wyniku celowego lub rażącego zaniedbania. AURA Tools GmbH zastrzega sobie prawo do zmian, dodania, usuwania lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe ,bez wcześniejszego powiadomienia.
Ochrona danych
Użytkowanie naszego serwisu możliwe jest tylko po podaniu osobistych lub firmowych danych, jak: nazwa użytkownika, hasło, imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail. W czasie użytkowania naszego serwisu serwery zapisują czasowo każdy dostęp. Następujące dane zostają zebrane i przechowane do momentu automatycznego usunięcia: adres komputera, ilość danych, informację czy zapytanie zakończyło się pomyślnie,
Platforma internetowa (platforma OS) do rozstrzygania sporów

Jako sprzedawca internetowy, jesteśmy zobowiązani do poinformowania Ciebie o platformie internetowego rozstrzygania sporów (OS) Komisji Europejskiej. Dostęp do nich jest dostępne za pośrednictwem następującego adresu internetowego:EU Online-Plattform.